Idea

Cílem vytvoření uceleného průvodce olomoucké architektury je poukázat na vybrané objekty z Olomouce prostřednictvím Vaší vizuální dokumentace a nastínit to, jakým způsobem můžeme vnímat své každodenní mnohdy rutinní okolí a pobídnout tak širší publikum k zamyšlení nad tím, co konkrétně s každým svým pohybem ve městě můžeme vnímat a jakým způsobem můžeme dané objekty číst, co z nich můžeme číst a jakým způsobem neboli jakými médii je můžeme dokumentovat.

Snow
Forest
Mountains

Soutěž

Kreslíš, maluješ, děláš grafiku?
Zajímá tě architektura?
Znáš Olomouc?

Pokud ano, zašli nám fotku své kresby, malby či grafiky, jak těmito prostředky vnímáš architekturu Olomouce! Pomozte nám vytvořit průvodce, ve kterém si vy sami určíte a budete prezentovat architekturu Olomouce širší veřejnosti v uceleném tištěném průvodci.

Odměna

Počet vybraných prací umístěných v tištěném průvodci bude limitován, proto bude pro všechny zaslané práce uspořádána společná výstava v Olomouci a všechny práce budou prezentovány také na našem webu